Copyright

Alle informatie en gebruikte materialen op deze website, alsmede de grafische vormgeving, het ontwerp en de opbouw van deze website zijn eigendom van stichting Virtuele Trombosedienst h.o.d.n.v. De Nationale Trombose Dienst (hierna te noemen NTD) en mogen niet gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt worden in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van De Nationale Trombose Dienst. Het gebruik van deze site is voorbehouden aan privé personen en mag alleen aangewend worden voor persoonlijk gebruik.

Websites van derden

Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden. De NTD is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze andere websites en adviseert u ten allen tijden het privacy beleid van deze websites te raadplegen.
De aanwezigheid van deze hyperlinks impliceert niet dat de NTD voor de inhoud aansprakelijk kan worden gesteld. Bezoek aan deze websites is uw eigen verantwoordelijkheid. De NTD is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook van een gebruiker van de website of een andere gebruiker, die voortvloeit uit een beslissing of actie genomen in overeenstemming met informatie op de website. Deze schade omvat, zonder beperking, direct, indirecte, speciale, incidentele of herhaaldelijke schade.

Akkoord voorwaarden

Door het gebruik van de website gaat u akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in deze ‘Voorwaarden voor gebruik’.

U bent akkoord met de behandelwijze van uw privé gegevens door de NTD wanneer u zich als gebruiker registreert. Dit is alleen van toepassing op de NTD en haar website. U gaat akkoord met het verstrekken van uw privé gegevens aan De Nationale Trombose Dienst.  De Nationale Trombose Dienst zal uw informatie niet gebruiken om ongevraagd commerciële informatie of e-mail toe te zenden of  ter beschikking stellen aan adverteerders.

De Nationale Trombose Dienst beseft dat uw gegevens zeer belangrijk voor u zijn en dat er een verplichting rust bij De Nationale Trombose Dienst om de integriteit van uw gegevens te waarborgen. Uw persoonsgegevens en medische gegevens worden bewaard  zolang u onder behandeling bent van De Nationale Trombose Dienst. Na het stoppen van de behandeling wordt het EPD minimaal 15 jaar bewaard (wettelijk termijn van bewaren medisch dossier).