De Nationale Trombose Dienst

In het kader van aanmeldingen gedaan op de website van trombosezelfzorg.nl (hierna te noemen “Website”) legt De Nationale Trombose Dienst (kantoorhoudende te Ede aan de Zonneoordlaan 17 (hierna te noemen “NTD “) gegevens vast. NTD respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de Website. NTD verwerkt de gegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving en de bepalingen uit dit Privacy Statement.

Ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens is NTD de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Door deel te nemen aan de Acties en uw persoonsgegevens in te vullen, stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit Privacy Statement.

Doeleinden

Bij een aanmelding wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in de database van NTD zodat NTD op de overeengekomen wijze contact met u kan opnemen.

Verstrekking gegevens aan derden

NTD zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie waarbij NTD betrokken is.

NTD kan uw persoonsgegevens verder gebruiken om u in de toekomst te informeren over haar dienstverlening of om u te informeren over producten en diensten die overeenkomen met uw eerder getoonde interesses en aanvragen.

Websites van derden

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. NTD is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere websites en adviseert u te allen tijde het privacybeleid van deze websites te raadplegen.

Beveiliging en bewaring

Ter bescherming van uw persoonsgegevens legt NTD passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoons- en bedrijfsgegevens worden door NTD niet langer bewaard dan nodig is en wettelijk is toegestaan.

Klikgedrag en cookies

Op de Website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de Website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maakt de Website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de Website bezoekt. Het is dan mogelijk om de Website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

De Website maakt eveneens gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (uw IP- adres inbegrepen) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor NTD en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze Website kunt benutten. Voor meer informatie over uw opties ten aanzien van het accepteren van cookies, raadpleeg de help functie van uw browser.

Algemeen

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en zo nodig kunt u uw persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al uw andere vragen over dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met:

De Nationale Trombose Dienst
Zonneoordlaan 17
6718TK EDE
www.ntd.nl

NTD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen worden op deze Website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze Website regelmatig te bekijken.