INR

INR (International Normalized Ratio) is een gestandaardiseerde weergave van de meting van de PT. INR is een maat voor de stollingstijd van het bloed. Het geeft aan hoe snel het bloed stolt. Een INR van 1 is de normale waarde voor mensen die geen antistollingsmiddelen gebruiken. Hoe hoger de INR is, hoe langzamer uw bloed stolt. Hoe lager de INR is, hoe sneller uw bloed stolt. Voor elke patiënt wordt bepaald wat de beste waarde van de INR is; de streefwaarde. In Nederland worden twee groepen streefwaarden gehanteerd:
1. INR 2,5-3,5
2. INR 3,0-4,0
De verwijzend arts of specialist bepaalt in welke groep de patiënt terechtkomt. ls de INR lager is dan de streefwaarde, dan is er een grotere kans op trombose. Is de INR hoger dan de streefwaarde, dan is er een verhoogde kans op een bloedingscomplicatie. Binnen de vaststelling van de streefwaarden is rekening gehouden met marges. Het is niet zo dat bij een te lage INR altijd en direct trombose optreedt, of dat bij een te hoge INR altijd en direct een bloeding ontstaat. Toch is het belangrijk om de INR zo goed mogelijk binnen de streefwaarden te houden.

IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.